ใช้ firefox เข้า net ไม่ได้ครับ

ผมขอ cd ubuntu7.10 มาลงเรียบร้อยไม่มีปัญหา แต่เวลาเข้า net โดยเข้า adsl ของ TOT ผ่าน lan card ตัว icon  network ก็หมุนหา net จนเป็นรูปคอมพิวเตอร์ 2 ตัวซ็อนกันแล้ว  ดูก็เหมือน connect เรียบร้อยแล้ว แต่พอใช้ firefox ไป browse ก็ไม่เข้า ไม่รู้เกิดจากอะไรครับ พี่ๆช่วยผมด้วย ผมลองกลับมาใช้ window ก็สามารถเข้า net ได้ตามปกติแสดงว่า net เขายัง OK อยู่  ไม่รู้ ubuntuclub จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้หรือเปล่าครับ
ผู้ดูแล
ลอง ping router ครับ ถ้า ping ได้ ก็ลอง ping google.co.th ต่อ
ถ้า ping ได้แสดงว่า firefox มีปัญหา

$ ping

ถ้า ping ไม่เจอ ลอง เช็ค route ครับว่าได้ gateway ไหม

$ route

ถ้า ping เจอ gateway ก็มี ลองเช็ค dns ครับ

$ nslookup google.co.th

ถ้า ที่กล่าวมาทั้งหมดไม่มีปัญหา ผมก็ไม่ทราบแล้วละครับ
[url=http://sourcode.net/]sourcode.net[/url]